अन्तिम कल

पछिल्लो कल स Int्ग्रह प्रस्तुत गर्दै। टुक्रा जुन तपाईले कहिल्यै देख्नु भएको छैन। एक प्रकारको कपडा जुन एक लामो समयसम्म टाँसिएन र धेरै सीमित मात्रा र आकारहरू हुनेछैन।