मिलान in मा १

प्रस्तुत गर्दै... Morph "Milan 6 in 1" तपाईलाई चाहिने प्यान्ट मात्र हुन सक्छ। तर पर्खनुहोस् ... यो एक जम्पसूट पनि हो!