पसल COUTURE

हाम्रो कउचर क्याप्सल पोशाक एक स्टेटमेन्ट टुक्रा हो जुन तपाईको कोठामा पस्दा निश्चय नै टाउको फर्किनेछ। यो विलासी फेब्रिक एक लाइक्र्रा स्पानडेक्स मिश्रण हो जुन हाम्रो मोडल वा लक्स भन्दा थोरै बढी फाराम र आकार गर्दछ। 
यी कपडाहरू विशेष अवसरहरू, विवाह भोजहरू, फैन्सी कार्यहरू र ती क्षणहरूका लागि उपयुक्त छन् जब तपाईं वास्तवमै बयान दिन चाहनुहुन्छ। कपडा नरम र नरम छुन को लागी, नुहाउने सूट सामग्री जस्तै र हाम्रो भन्दा अलि भारी छ
मोडल र लक्स